Hvad siger loven om bådnavn?

I Danmark er det som udgangspunkt ikke lovpligtigt at angive navn og hjemhavn på en fritidsbåd. Ifølge skibsloven er det nemlig kun både over 20 GT (typisk både over 50 fod eller 15 meter skroglængde), som er registreringspligtige og derved er forpligtiget til at angive navn og hjemhavn.*

Alligevel er det en rigtig god idé at anføre navn og hjemhavn på sin båd.

I mange havnevedtægter er det fx krav til fastliggere, at båden er forsynet med et læsbart navn og hjemhavn, og i nogle havne gælder dette krav også for havnens gæster. I København havns vedtægter står der fx, at alle fritidsfartøjer forsynet med motor og/eller sejl skal være forsynet med navn og hjemhavn eller andet identifikationsmærke af passende størrelse, dog minimum 50 mm i højden og placeret på et synligt sted, således at fartøjet kan identificeres fra land. 

Planlægger du at sejle til udlandet, er det også en rigtig god idé at anføre navn og hjemhavn på din båd. I Tyskland er det lovpligtigt, og det samme gør sig gældende i mange andre lande. Ved flodsejlads i Europa er der helt specifikke regler for navnets størrelse og placering.

I bund og grund handler det om behovet for, at båden kan identificeres entydigt, så at skipper kan identificeres entydigt, så at ansvaret som skipper kan placeres entydig. Derfor er det en rigtig god idé at anføre navn og hjemhavn på sin båd, uanset om det står i loven eller ej.

Hvis du ikke ved, hvad din båd skal hedde, så kan du finde inspiration på siden ”Inspiration til bådnavne”. Så er det bare at komme i gang med at designe dit nye bådnavn.

* Udtræk fra ”Skibsloven” Kapitel 4 § 25.
”Skibets navn og hjemsted være angivet på hækken, eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, på passende sted så nær hækken som muligt. Påmalingen skal ske med latinske bogstaver i lys farve på mørk bund eller omvendt med navnet over hjemstedet. Består navnet af to eller flere ord, skal der mellem hvert af ordene være en fri plads af mindst et bogstavs bredde. Bogstaverne skal være let læselige. Højden skal være mindst 8 cm og stregens tykkelse mindst 1,2 cm. ”